Som Formació online

Access 2010. Nivell Iniciació

Inici

05

Abril

2018

Final

04

Maig

2018

Hores

30

190€
Inscripció

Objectius del curs

Proporcionar als assistents un coneixement inicial de treball amb un gestor de bases de dades, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora de fer introducció de dades, creació de taules, relacions, informes i formularis senzills i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaran a la seva organització.


Dirigit a

Usuaris de Microsoft Access que volen conèixer el programa i començar a treballar amb ell. Han de conèixer i saber treballar amb Internet.


Contingut

Què és Ms Access?
Introducció.
Entrar, obrir i tancar una base de dades i sortir d’ Access.     
Entorn de treball.

Taules I.
Crear una base de dades.
Crear una taula des de la vista disseny.
Crear una taula.
Propietats dels camps.
Clau principal.
Desar i tancar una taula de dades.

Introducció de dades a la taula.
Vista de dades i vista disseny.
Introduir dades.
Afegir i eliminar registres.
Inserir objectes.
Afegir una fila total a la vista fulla de dades de la taula.

Edició de dades.
Desplaçaments i seleccions.
Copiar, retallar i enganxar.
Canviar l’ordre de les columnes.
Ampliar i reduir columnes.
Ocultar i mostrar columnes.
Fixar columnes.
Ordenar registres.
Cercar dades.

Modificar el disseny d’una taula.
Canviar l’ordre dels camps.
Afegir i eliminar camps.
Modificar les propietats i el tipus de dades.

Tractar una taula com un objecte
Copiar i eliminar una taula.
Canviar el nom a una taula.

Relacionar taules.
Tipus de relacions.
Crear relacions.
Integritat referencial.
Afegir o eliminar una taula.
Guardar i imprimir les relacions.

Crear i dissenyar una consulta.
Tipus de consultes.
Crear, executar i guardar una consulta.
Obrir i tancar una consulta.
Afegir i eliminar taules a una consulta.
Afegir i eliminar camps a una consulta.
Propietats dels camps d’una consulta.
Propietats d’una consulta.
Caràcters comodí.
Operadors i expressions.

Consultes de selecció.
Crear i executar una consulta de selecció simple.
Consultes de totals.
Camps calculats.
Consultes amb paràmetres.
Modificar una consulta ja creada.

Formularis.
Assistent per a formularis.
Vistes d’un formulari.
Canvis a una taula utilitzant formularis.

Informes.
Assistent per a informes.
Vistes d’un informe.
Obrir, modificar i guardar un informe.
Informes agrupats.
​Informes de resum.


Perfil dels ponents

Eduard Ventosa i Pla.
Com a suport a la formació, aquest curs disposa d'un servei de tutoria activa. El tutor és expert en la matèria del curs i estarà online per resoldre qualsevol dubte que sorgeixi. També farà un seguiment exhaustiu del curs i proposarà - si és necessari - altres tasques addicionals per complementar la formació.


Inici

05

Abril

2018

Final

04

Maig

2018

Hores

30

190 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Els nostres alumnes van opinar del curs

Me parecen muy buenos estos cursos y os animo a continuar con ellos.

2015-02-17


Tens algun dubte?

937339832

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar